( .)

 

               ( .)

 

 

 001 

 

 002 

 

 003 

 

 004 

 

 005 

 

 006 

 

 006 

 

 006 

 

 007 

 

 008 

 

 009 

 

 010 

 

 011  ,

 

 011 

 

 011 

 

 012  ר

 

 013 

 

 014 

 

 015 

 

 016 

 

 016 

 

 017 

 

 018  , 

 

 019 

 

 019 

 

 020 

 

 021 

 

 022 

 

 023 

 

 024 

 

 025 

 

 026 

 

 027 

 

 028 

 

 029 

 

 029 

 

 030 

 

 031 

 

 031   

 

 032 

 

 033 

 

 034  ר

 

 035 

 

 036 

 

 037 

 

 038 

 

 039 

 

 040 

 

 041 

 

 042  -

 

 043  -

 

 044 

 

 045 

 

 046 

 

 047 

 

 048 

 

 049 

 

 050  ,

 

 051 

 

 052  ר

 

 053 

 

 053 

 

 054 

 

 055 

 

 055 

 

 056  ר

 

 057 

 

 058 

 

 059 

 

 060  ר

 

 061 

 

 062 

 

 063 

 

 064 

 

 065 

 

 066  ,

 

 067 

 

 067 

 

 067 

 

 068 

 

 069 

 

 070 

 

 071  ,

 

 072 

 

 073  200